Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення позачергових загальних збоів 26.01.2015


«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000,   м. Дніпропетровськ,   вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 5 ст. 47  Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що                         «26» січня 2015 року о 12:00 год. за адресою: 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 20.01.2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Прийняття рішення про виділ  з Товариства акціонерного товариства.

4 питання: Про порядок і умови виділу з Товариства акціонерного товариства.

5 питання: Про створення нового акціонерного товариства шляхом виділу з Товариства.

      В період до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час                     (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Філіпська І.В.

            Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №247 від 25.12.2014р.

            Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

                                                                                                                         Директор Товариства – Філіпська І.В.».