Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  21.03.2012 рік Змна влансиків акцій, яким належить 10 % і більше голосуючих акц


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами «Академія Інвестментс»; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32836032; місцезнаходження емітента 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 373-97-80; електронна поштова адреса емітента: kua_ai@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kua_academy_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами «Академія Інвестментс» (далі – Товариство) повідомляє, що 20.03.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.), було отримано зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій «фізичної особи» становив 50,00% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки «фізичної особи» складає 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій «фізичної особи» становив 16,6500% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки «фізичної особи» складає 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій «фізичної особи» становив 16,7000% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки «фізичної особи» складає 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій «фізичної особи» становив 16,6500% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки «фізичної особи» складає 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000,                      м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір пакета акцій ПАТ «Дом-Інвест» становить  100 000 (сто тисяч) штук простих іменних акцій, що становить 100,00% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ КУА «Академія Інвестментс»                                 Філіпська І.В.

                                                                                                                     21.03.2012