Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  21.03.2012 зміна складу посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами «Академія Інвестментс»; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32836032; місцезнаходження емітента 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 373-97-80; електронна поштова адреса емітента: kua_ai@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kua_academy_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення :

Відповідно до Рішення одноособового акціонера Приватного акціонерного товариства Компанії з управління активами «Академія Інвестментс» (далі-Товариство) від 20.03.2012р. прийняте наступне рішення:

1. У зв’язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Фещенко О.М. про припинення її повноважень як члена Наглядової ради Товариства з 20.03.2012 року  відкликати Наглядову раду Товариства у попередньому складі:

Голова Наглядової ради - Ващенко Нонна Григорівна (паспорт серії АЕ №001926 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 07.10.1996р.). Перебувала на даній посаді  з 23.06.2010р.;

Член Наглядової ради - Кононова Ксенія Юріївна (паспорт серії АК №580598 виданий Нікопольським МВУМВС України у Дніпропетровській області 26.06.1999р.) Перебувала на даній посаді  з 23.06.2010р.;

Член Наглядової ради - Фещенко Олена Миколаївна (паспорт серії АМ №342531 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 21.05.2001р.). Перебувала на даній посаді  з 23.06.2010р.

2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:

Член Наглядової ради - Ващенко Нонна Григорівна (паспорт серії АЕ №001926 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 07.10.1996р.). Протягом своєї діяльності обіймала посади iнженера, начальника групи, головного спецiалiста, старшого бухгалтера, економiста, начальника вiддiлу ведення реєстрiв акцiонерiв, начальника вiддiла маркетингу та консалтингу, начальника вiддiлу по роботi з клiєнтами, начальника вiддiлу депозитарної дiяльностi, заступника директора.

Член Наглядової ради - Кононова Ксенія Юріївна (паспорт серії АК №580598 виданий Нікопольським МВУМВС України у Дніпропетровській області 26.06.1999р.) Протягом своєї дiяльностi обіймала посади менеджера з адмiнiстративної дiяльностi, начальника адмiнiстративного вiддiлу.

Член Наглядової ради – Гуржий Наталія Анатоліївна (паспорт серії АЕ №361146 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.08.1996р.). Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: директора, бухгалтера, головного бухгалтера, юриста.

Всі зазначені особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

 

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ КУА «Академія Інвестментс»                                 Філіпська І.В.

                                                                                                                     21.03.2012