Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  Зміна складу посадових осіб емітента (призначення внутрішнього аудитора)


1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами «Академія Інвестментс»; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32836032; місцезнаходження емітента 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 373-97-80; електронна поштова адреса емітента: kua_ai@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kua_academy_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення :

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства Компанії з управління активами «Академія Інвестментс» (далі-Товариство) від 17.12.2012р. прийняте наступне рішення:

1. У відповідності до ст.15-1 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженого Рішенням НКЦПФР №996 від 19.07.2012р. обрати з 18.12.2012р. безстроково  начальника відділу з обслуговування інвестиційних фондів Товариства Літвінову Юлію Леонідівну (паспорт серії АК №575222 виданий Красногвардійським РВ УМВС  України в Дніпропетровській області 01.10.1999р.). відповідальною за проведення внутрішнього аудиту. Протягом своєї діяльності обіймала посади спеціаліста по обслуговуванню депонентів, обработки кореспонденції і складання звітності відділу депозитарної діяльності, провідного економіста відділу депозитарної діяльності, начальника відділу депозитарної діяльності, начальника відділу з обслуговування інвестиційних фондів. Акціями Товариства Літвінова Ю.Л. не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Т.в.о. директора ПрАТ КУА «Академія Інвестментс»           Н.Г. Ващенко