Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  02.12.2013р. зміна власників акцій 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами «Академія Інвестментс»; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32836032; місцезнаходження емітента 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 373-97-80; електронна поштова адреса емітента: kua_ai@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kua_academy_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами «Академія Інвестментс» (далі – Товариство) повідомляє, що 29.11.2013р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» було отримано реєстр власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) становив 100% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір пакета акцій ПрАТ «Дом-Інвест» становить 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій «фізичної особи» становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних  акцій, розмір частки «фізичної особи» складає  50 000 (п’ятдесят тисяч) штук, що становить 50% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій «фізичної особи» становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних  акцій, розмір частки «фізичної особи» складає  16 650 (шістнадцять тисяч шістсот п’ятдесят) штук, що становить 16,6500% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій «фізичної особи» становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних  акцій, розмір частки «фізичної особи» складає  16 650 (шістнадцять тисяч шістсот п’ятдесят) штук, що становить 16,6500% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій «фізичної особи» становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних  акцій, розмір частки «фізичної особи» складає  16 700 (шістнадцять тисяч сімсот) штук, що становить 16,7000% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ КУА «Академія Інвестментс»                                         Філіпська І.В.

                                                                                                                              02.12.2013