Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  05.12.2013р. зміна склада посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами «Академія Інвестментс»; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32836032; місцезнаходження емітента 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 373-97-80; електронна поштова адреса емітента: kua_ai@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kua_academy_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення :

Відповідно до наказу т.в.о. директора Приватного акціонерного товариства Компанії з управління активами «Академія Інвестментс» (далі-Товариство) від 04.12.2013р. №14-к/тр, у зв’язку з кадровими змінами, Донця Сергія Михайловича (паспорт серії АЕ №349360, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.06.1996р.) переведено з посади головного бухгалтера до відділу з обслуговування інвестиційних фондів на посаду економіста. Донець С.М. займав посаду головного бухгалтера Товариства  7 років ( з 01.12. 2006р.). Донець С.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду  головного бухгалтера нікого не призначено, оскільки відповідно до наказу т.в.о. директора Товариства від 04.12.2013р. №12-к/тр, у зв’язку з кадровими змінами з штатного розпису підприємтсва вилучено самостійну одиницю головного бухгалтера.


 

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Т.в.о. директора ПрАТ КУА «Академія Інвестментс»           Н.Г. Ващенко

                                                                                                                     05.12.2013