Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  25.03.2014р. зміна складу посадових осіб


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами «Академія Інвестментс»; код за ЄДРПОУ 32836032; місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс (056) 373-97-80; електронна поштова адреса: kua_ai@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kua_academy_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення :

            Відповідно до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ КУА «Академія Інвестментс» (далі-Товариство) від 20.03.2014р. б/н прийнято наступні рішення: 1. У зв’язку із поданням заяви Гуржий Н.А. про складання повноважень члена Наглядової Ради  припинити з 20.03.2014р. повноваження членів Наглядової Ради у попередньому складі Член (Голова) Наглядової Ради Ващенко Нонна Григорівна (паспорт серії АЕ №001926 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 07.10.1996р.), перебувала на даній посаді 2 роки. Ващенко Н.Г. володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 16,650% (16 650 штук), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Наглядової Ради Кононова Ксенія Юріївна (паспорт серії АК №580598 виданий Нікопольським МВУМВС України у Дніпропетровській області 26.06.1999р.), перебувала на даній посаді  2 роки. Кононова К.Ю. володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 16,650% (16 650 штук), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Наглядової Ради Гуржий Наталія Анатоліївна (паспорт серії АЕ №361146 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.08.1996р.), перебувала на даній посаді 2 роки. Гуржий Н.А. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не має. 2. Обрати строком на три роки Наглядову Раду в новому складі у кількості 3 осіб: Член Наглядової Ради Шевцова Ірина Володимирівна(паспорт АК536651, виданий Тернівським МВУМВС України в Дніпропетровській області 22.06.1999р.), протягом останніх 5 років обіймала посади провідного спеціаліста в Дніпропетровському обласному управлінні юстиції,  юриста в ПрАТ КУА «Академія Інвестментс», юрист ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс», фахівець відділу торгівлі цінними паперами  ПрАТ «Юніверсал Секьюрітіз»,  начальник відділу торгівлі цінними паперами ПрАТ «МТ». Шевцова І.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства від 20.03.2014р. Головою Наглядової ради  обрано Шевцову Ірину Володимирівну на строк дії повноважень НР. Член Наглядової ради Ващенко Нонна Григорівна (паспорт серії АЕ №001926 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 07.10.1996р.), протягом останніх 5 років обіймала посаду заступника директора з інвестиційної діяльності ПрАТ КУА «Академія Інвестментс». Ващенко Н.Г. володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 16,650% (16 650 штук), непогашеної судимості за  за корисливі та посадові злочини не має.  Член Наглядової ради Волобуєв Єгор Володимирович (паспорт АН239716, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.03.2004р.), протягом останніх 5 років обіймав посади програміста ПЗ ПП Рундуєв К.В., інженер-програміст ТОВ «Біт Продакшн». Волобуєв Є.В.  акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 3.  У зв’язку із поданням Ревізором Рибальченко Людмилою Володимирівною (паспорт АЕ544631, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 08.04.1997р.) заяви про дострокове припинення повноважень, припинити її повноваження як Ревізора. Перебувала на даній посаді 11 місяців. Рибальченко Л.В.  акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 4. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати строком на 3 роки Ревізором Ніколенко Ганну Олександрівну(паспорт АК791679, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.02.2000р.), протягом останніх 5 років обіймала посади фахівця з ведення реєстру власників іменних цінних паперів відділу реєстраторської діяльності, фахівця реєстраторського відділу, економіста ПрАТ «ЮС», начальника відділу депозитарної діяльності ПрАТ «МТ». Ніколенко Г.А.  акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за  за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор  ПрАТ КУА «Академія Інвестментс»                     Філіпська І.В.