АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ»


Код ЄДРПОУ:   32836032
Код ЕДРІСІ:   232120
Юридична адреса:   49000, м. Дніпро, вул. Леніна, б.30
Розмір активів:   36 464826.67 на 31.03.2017 р.
Розмір чистих активів:   35 707 248.74 на 31.03.2017 р.
Вартість однієї акції:   10 202.07 на 31.03.2017 р.
Розмір зареєстрованого статутного капіталу
згідно зі Статутом:
  35 000 000,00 грн.
Початок діяльності:   28.02.2005 р.
Строк діяльності:   20 років
Мінімальний розмір інвестицій:   10 шт.

Обслуговуючі компанії:

   
Зберігач:   ПАТ “Банк Кредит Дніпро”
Ліцензія:   АЕ №294659, строк дії з 12.10.2013 р.необмежений
Адреса:   м.Київ, вул.Мечникова, буд.3
     
Депозитарій:   ПАТ “Національний депозитарій України”
Ліцензія:  
Адреса:   м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.17/8
     
Аудитор:   ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНЕКС-АУДИТ»
Свідоцтво:   № 3095 від 26.12.02 р. строк дії до 27.09.17 р.
Адреса:   м. Харків, вул. Чайковського, буд. 5/7/9, к. 2