АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ»


Код ЄДРПОУ:   42405616
Код ЕДРІСІ:   13300669
Юридична адреса:   08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 27-Д, прим. 125
Розмір активів:  
Розмір чистих активів:  
Вартість однієї акції:  
Розмір зареєстрованого статутного капіталу
згідно зі Статутом:
  4 800 000,00 грн.
Початок діяльності:   09.10.2018
Строк діяльності:   30 років

Обслуговуючі компанії:

   
Зберігач:  
Ліцензія:  
Адреса:  
     
Депозитарій:   ПАТ “Національний депозитарій України”
Ліцензія:  
Адреса:   м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.17/8
     
Аудитор:  
Свідоцтво:  
Адреса: