АТ "ЗНВКІФ "СВОП"


Код ЄДРПОУ:   43814985
Код ЕДРІСІ:   13301004
Юридична адреса:   49000, м.Дніпро, вул.Воскресенська, буд. 30
Розмір активів:  
Розмір чистих активів:  
Вартість однієї акції:  
Розмір зареєстрованого статутного капіталу
згідно зі Статутом:
  6750000
Початок діяльності:   12.09.2020 р
Строк діяльності:  

Обслуговуючі компанії:

   
Зберігач:   ТОВ “МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ”
Ліцензія:   АЕ №286631, строк дії з 12.10.2013 р.необмежений
Адреса:   м.Дніпро, вул.Воскресенська, буд. 30
     
Депозитарій:   ПАТ “Національний депозитарій України”
Ліцензія:  
Адреса:   м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.17/8
     
Аудитор:  
Свідоцтво:  
Адреса: