АТ «ЗНВКІФ «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»


Код ЄДРПОУ:   43618661
Код ЕДРІСІ:   13300921
Юридична адреса:   04053, Україна, м. Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Розмір активів:  
Розмір чистих активів:  
Вартість однієї акції:  
Розмір зареєстрованого статутного капіталу
згідно зі Статутом:
  100000000,00
Початок діяльності:   13.05.2020 0:00:00
Строк діяльності:   30 років з моменту внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування
Мінімальний розмір інвестицій:  
Фонд внесено до Державного реєстру фінансових установ 15.07.2020 р. за №2770

Обслуговуючі компанії:

 
Депозитарій:   ПАТ “Національний депозитарій України”
Ліцензія:   рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092
Адреса:   м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.17/8
 
Депозитарна установа:   ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД
Ліцензія:   АЕ№286788 від 08.01.2014
Адреса:   04655, Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б, оф.609
 
Аудитор:   ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ"
Свідоцтво:   № 0733
Адреса:   50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд. 219
 
Оцінювач майна:   ТОВ «Експерт-Груп»
Сертифікат:   № 111/2023 від 23.02.2023 р
Адреса:   49006, м. Дніпро, вул. Станична, 38