Новини

Повідомлення про прийняття рішення 27.12.2018 року одноосібним учасником КУА рішення про зміни у складі ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (далі – Фонд) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»
Щодо укладання Договору про управління активами
Повідомлення про прийняття рішення 01.08.2018 року одноосібним учасником КУА рішення про зміни у складі ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (далі – Фонд) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»
Повідомлення про внесення змін до порядку проведення розрахунків з учасниками ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (далі – Фонд) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» у зв’язку з його ліквідацією
Повідомлення про порядок розрахунків з учасниками ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» у зв'язку з його ліквідацією
Голова Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» Герченко Т.М. повідомляє про порядок розрахунків з учасниками ПІФ «РЕМІ-ПРОСПЕКТ» НВЗТ у зв’язку з його ліквідацією: 26.12.2017 року одноосібним учасником ТОВ КУА «Академія Інвестментс» було прийнято рішення про припинення діяльності ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (далі – Фонд) до закінчення строку, встановленого його регламентом, за згодою єдиного учасника Фонду, шляхом ліквідації, що спричинено зменшенням інвестиційної привабливості інститутів спільного інвестування, пов’язаної з нестабільністю економічної ситуації в Україні, змінами у законодавстві України, що позначилось на активах Фонду, а також постійним зростанням витрат на забезпечення відповідності діяльності Фонду вимогам законодавства, що регулює діяльність інститутів спільного інвестування, та робить його подальше існування недоцільним. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок: Строк, протягом якого учасники повинні надати заявки Фонду про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду – з 28 грудня 2017 р. по 25 лютого 2018 р. У разі, якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду подадуть зазначені заявки, строк прийому заявок може бути скорочено за рішенням ліквідаційної комісії. Заявки учасників про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду повинні надаватися учасниками у письмовому вигляді та мають містити такі відомості та реквізити: повне найменування, місцезнаходження та телефон; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник (вид документа, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами, та його реквізити); підпис уповноваженої посадової особи та печатка зазначеної юридичної особи. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду. Після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду, зазначеного вище (з урахуванням можливості скорочення цього строку), ліквідаційна комісія протягом 10 робочих днів опрацьовує заявки, отримані від учасників Фонду. Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення строку опрацювання заявок учасників Фонду, зазначеного вище. Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з 10 серпня 2018 року. У разі якщо строк прийому заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду скорочено за рішенням ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що до закінчення строку прийому заявок всі учасники Фонду подали зазначені заявки та/або активи Фонду реалізовані у строк раніше, ніж 150 календарних днів, ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку розрахунків у спосіб, передбачений чинним законодавством України. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються не більше трьох місяців з дати початку таких розрахунків. Для одержання розрахунків представник учасника Фонду повинен пред'явити за місцем здійснення розрахунків такі документи: паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані: У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у вищевказані строки, звернулися для отримання розрахунку, ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення розрахунків забезпечує депонування залишку грошових коштів в ПАТ «БАНК АВАНГАРД», відповідно до чинного законодавства України. Повідомляємо про неможливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ, відповідно до Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01 жовтня 2013 року N 2073, оскільки Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду не передбачена така можливість. Місцезнаходження ліквідаційної комісії Фонду – 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната № 304. Контактні телефони ліквідаційної комісії – (056) 373-97-80. Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду – 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната № 304. Голова ліквідаційної комісії ПІФ «РЕМІ-ПРОСПЕКТ» НВЗТ ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» – Герченко Т.М.
27.12.2017 р.
Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 32836032)
Голова Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» Герченко Т.М. повідомляє про прийняття 26.12.2017 року одноосібним учасником ТОВ «КУА «Академія Інвестментс» рішення про припинення діяльності ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» до закінчення строку, встановленого його регламентом, за згодою його єдиного учасника, шляхом ліквідації, що спричинено зменшенням інвестиційної привабливості інститутів спільного інвестування, пов’язаної з нестабільністю економічної ситуації в Україні, змінами у законодавстві України, що позначилось на активах ПІФ «РЕМІ-ПРОСПЕКТ» НВЗТ ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС», а також постійним зростанням витрат на забезпечення відповідності діяльності Фонду вимогам законодавства, що регулює діяльність інститутів спільного інвестування, та робить його подальше існування недоцільним (рішення одноосібного учасника б/н від 26.12.2017 р.). Дата призначення Ліквідаційної комісії ПІФ «РЕМІ-ПРОСПЕКТ» НВЗТ ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» – 26.12.2017 р. Відомості про Ліквідаційну комісію ПІФ «РЕМІ-ПРОСПЕКТ» НВЗТ ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» – до складу Ліквідаційної комісії входять: Голова Ліквідаційної комісії – Герченко Т.М. (директор ТОВ «КУА «Академія Інвестментс»); члени ліквідаційної комісіїї – Подгорна В.В. (економіст ТОВ «КУА «Академія Інвестментс») та Корсун О.С. (начальник відділу супроводження операцій на фінансових ринках ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», що є зберігачем активів ПІФ «РЕМІ-ПРОСПЕКТ» НВЗТ). Строк для пред'явлення вимог кредиторами до ПІФ «РЕМІ-ПРОСПЕКТ» НВЗТ ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» становить два місяці з дня публікації повідомлення про ліквідацію ПІФ «РЕМІ-ПРОСПЕКТ» НВЗТ ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС». Порядок пред’явлення кредиторами вимог до ПІФ «РЕМІ-ПРОСПЕКТ» НВЗТ ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»: вимоги кредиторів повинні бути оформлені в письмовому вигляді з доданням до них підтверджуючих документів, та направлені Голові Ліквідаційної комісії Герченко Т.М. за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30. Довідки за телефоном: (056) 373-97-80. Голова ліквідаційної комісії ПІФ «РЕМІ-ПРОСПЕКТ» НВЗТ ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» – Герченко Т.М.
15.12.2017 р.
Щодо розірвання договору
Щодо укладання Договору про управління активами
Щодо реєстрації нового фонду
Реєстрація Змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
Щодо закінчення строку дії договору
Щодо розірвання договору
20.07.2015 року НКЦПФ було зареєстровано Зміни до Проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНКІФ «ТЕРА-ІНВЕСТ».
Щодо реєстрації нового фонду
Інформація щодо прийняття рішення про зміни у складі ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «МОНЕТА» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА «Академія Інвестментс» (код ЄДРПОУ 32836032)
«Голова Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «МОНЕТА» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» Герченко Т.М. повідомляє про прийняття 14.04.2015 року черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ КУА «Академія Інвестментс» рішення про зміни у складі ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «МОНЕТА» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА «Академія Інвестментс» у зв’язку із звільненням Філіпської І.В., яку було обрано Головою ліквідаційної комісії ПІФ НВЗТ «МОНЕТА» ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС», з посади директора ПрАТ КУА «Академія Інвестментс» з 10.04.2015 р.

З 14.04.2015 р. до складу Ліквідаційної комісії ПІФ НВЗТ «Монета» ПрАТ КУА «Академія Інвестментс» входять наступні особи: Голова Ліквідаційної комісії – Герченко Т.М. (директор ПрАТ КУА «Академія Інвестментс»); члени ліквідаційної комісіїї – Шульга К.О. (головний економіст ПрАТ КУА «Академія Інвестментс») та Савран Т.В. (начальник управління депозитарної діяльності Депозитарної установи ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», що є зберігачем активів ПІФ НВЗТ «МОНЕТА»).

Голова ліквідаційної комісії ПІФ НВЗТ «МОНЕТА» ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» – Т.М. Герченко.».
16.04.2015 р.
Інформація щодо порядку розрахунків з учасниками ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «МОНЕТА» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 32836032)
Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «МОНЕТА» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 32836032)
Голова Ліквідаційної комісії ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «МОНЕТА» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» Філіпська І.В. повідомляє про прийняття 27.10.2014 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ КУА «Академія Інвестментс» рішення про припинення діяльності ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «МОНЕТА» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» шляхом ліквідації, у зв’язку із закінченням строку його діяльності (протокол б/н від 27.10.2014 р.). Дата призначення Ліквідаційної комісії ПІФ НВЗТ «МОНЕТА» ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» – 27.10.2014 р. Відомості про Ліквідаційну комісію ПІФ НВЗТ «МОНЕТА» ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» – до складу Ліквідаційної комісії входять: Голова Ліквідаційної комісії – Філіпська І.В. (директор ПрАТ КУА «Академія Інвестментс»); члени ліквідаційної комісіїї – Шульга К.О. (головний економіст ПрАТ КУА «Академія Інвестментс») та Савран Т.В. (начальник управління депозитарної діяльності Депозитарної установи ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», що є зберігачем активів ПІФ НВЗТ «МОНЕТА»). Строк для пред'явлення вимог кредиторами до ПІФ НВЗТ «МОНЕТА» ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» становить два місяці з дня публікації повідомлення про ліквідацію ПІФ НВЗТ «МОНЕТА» ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС». Порядок пред’явлення кредиторами вимог до ПІФ НВЗТ «МОНЕТА» ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»: вимоги кредиторів повинні бути оформлені в письмовому вигляді з доданням до них підтверджуючих документів, та направлені Голові Ліквідаційної комісії Філіпській І.В. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Довідки за телефоном: 8 (056) 790-01-45. Голова ліквідаційної комісії ПІФ НВЗТ «МОНЕТА» ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» – І.В. Філіпська.
27.10.2014 р.
Реєстрація Змін до Проспекту емісії акцій
Щодо розірвання Договору
Реєстрація Змін до Проспекту емісії акцій
Щодо розірвання Договору
Щодо розірвання Договору
Щодо прийняти рішення про ліквідацію
Щодо укладання Договору про управління активами
Щодо розірвання Договору
НКЦПФР видала Ліцензію ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС"
11 липня 2012 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала Ліцензію ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" на проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
11.07.2012 р.
Депоновано глобальний сертифікат інвестиційних сертифікатів ПІФ "МОНЕТА" НВЗТ ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС"
27 червня 2012 року в Національному депозитарії України депоновано глобальний сертифікат інвестиційних сертифікатів ПІФ "МОНЕТА" НВЗТ ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" у зв'язку з дематеріалізацією випуску
27.06.2012 р.
Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів
НКЦПФР прийняла рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних інвестиційних сертифікатів ПІФ «МОНЕТА» НВЗТ ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» у зв'язку з дематеріалізацією випуску
28.04.2012 р.
Реєстрація регламенту та інвестиційної декларації
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала регламент та інвестиційну декларацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНД», з якою заключено договір про управління активами
27.02.2012 р.
Виключення з біржового реєстру
З Біржового списку та Біржового реєстру ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» було виключено цінні папери ПАТ «ЗНКІФ «СІФАБ».
30.01.2012 р.