Річна інформація емітента

Особлива інформація

Повідомлення емітента

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  04.06.2014р. зміна складу посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами «Академія Інвестментс»; код за ЄДРПОУ 32836032; місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс (056) 373-97-80; електронна поштова адреса: kua_ai@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kua_academy_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення :

            Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ КУА «Академія Інвестментс» (далі-Товариство) від 30.05.2014р. б/н прийнято наступні рішення: 1. У зв’язку із поданням заяви Літвінової Юлії Леонідівни про складання повноважень, припинити повноваження Літвінової Ю.Л. як  внутрішнього аудитора (посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль)) (паспорт серії АК №575222 виданий Красногвардійським РВ УМВС  України в Дніпропетровській області 01.10.1999р.), перебувала на даній посаді 1,5 років. 2. Відповідно до Рішення НКЦПФР №996 від 19.07.2012р. внутрішнім аудитором (посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль)) обрати безстроково Ніколенко Ганну Олександрівну (паспорт АК791679, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.02.2000р.), протягом останніх 5 років обіймала посади фахівця з ведення реєстру власників іменних цінних паперів відділу реєстраторської діяльності, фахівця реєстраторського відділу, економіста ПрАТ «ЮС», начальника відділу депозитарної діяльності ПрАТ «МТ». Всі зазначені особи,  акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор  ПрАТ КУА «Академія Інвестментс»                        Філіпська І.В.

                                                                                                                             02.06.2014